PLANTAGEN NV - Et fødevareproducerende bylandbrug i Nordvest

Status: demonstrationsprojekt

Plantagen NV var et holistisk koncept, som havde omdrejningspunkt i, hvordan man kunne skabe nye modeller og praksisser for lokal ressourcehåndtering i byen. Plantagen NV var tænkt som Københavns første kommercielle cirkulære bylandbrug, der kunne give lokale borgere muligheden for at handle byens friskeste og mest bæredygtige fødevarer på Bygmestervej i Københavns Nordvest-kvarter.

Plantagen NV var som udgangspunkt et taglandbrug placeret på toppen af en bygning i Nordvest, der ligeledes huser kontorer og de to restauranter Tribeca NV og NXT DOOR. Restauranternes madaffald bliver genanvendt i et cirkulært system, og til at forlænge sæsonen anvendes bl.a.overskudsvarmen fra køkkenerne og fra kontorernes kopimaskiner og computere til at holde gang i plantagens drivhuse.

Plantagen NV - BIOARK

Plantagen NV er tænkt sammen med bygningens eksisterende kommercielle virksomheder, herunder primært restauranterne Tribeca og NXT Door, men også Plantagens NV mange kontorlejemål. I samarbejde vil matriklen kunne give byens borgere adgang til bæredygtige og sunde fødevarer, ved salg af blandende ‘familiekasser’, eller deltage i kurser om lokal ressourcehåndtering, fødevareproduktion og økosystemer. Som besøgende vil man kunne nyde de lokale afgrøder på restauranterne, hvilket kan forventes at skabe interesse og værdi til lokalmiljøet.  

BIOARK har stået for at udarbejde konceptet for bygningens fødevareproducerende, lokalt ressourcebaserede økosystem samt dets arkitektur. Et økosystem drevet af spild fra næringssystemer og energisystemer i et fuldt integreret setup af en biologisk symbiose bestående af madaffald, dyr og planter.

 
 
 
 

Læs desuden Ingenørens artikel om projektet.

Se vores andre projekter her eller kontakt os for et uforpligtende møde.