Jeres virksomhed kan implementere bæredygtig og oplevelsesrig egenproduktion

BIOARK kan rådgive om mulighederne, designe og anlægge løsningen samt drifte anlæggene fremadrettet. Vi bestræber os dog på, at det skal være nemt for vores kunder selv at drive anlæggene.

Uanset om I ønsker at kompostere jeres madaffald, så det kan genbruges til produktion af nye råvarer eller I ønsker at give jeres kunder en mere sanselig madoplevelse, kan vi hjælpe jer. Vi samarbejder både med enkelte restauranter og institutioner og større virksomheder.

 

Fra idé til færdig løsning

BIOARK arbejdsproces

IDÉMØDE - OPSTART 
Vi identificerer muligheder og potentialer i jeres grønne omstilling gennem en uforpligtende snak. (Vi udfolder muligheder ved at trække på erfaringer fra tidligere projekter).

POTENTIALE - ANALYSE 
Med afsæt i jeres konkrete behov kombinerer vi design, data og teknologier til at skabe den specifikke løsning.

RÅDGIVNING - SAMSKABE
Sammen med jer udvikler vi jeres unikke projekt.

DESIGN - ANLÆG
Projektet realiseres og BIOARKs eksperter anlægger.

SERVICELØSNING 
Såfremt projektet skal drives videre med en driftsaftale, aftaler vi en serviceløsning ud fra jeres behov. Dertil tilbyder vi også at afholde brugerkurser eller communityskabende initiativer.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os: